image

Nový profil Salamander bluEvolution

Nový profil Salamander bluEvolution

Profil SALAMANDER bluEvolution - sa považuje od roku 2010 za špičku medzi okennými profilmi na svetovom trhu. Nová generácia profilov bluEvolution dosahuje aj napriek konvenčnej technológii (PVC + výstuha) bezkonkurenčné hodnoty Uf.

Stavebná hĺbka 92 mm prináša najlepšiu tepelnú izoláciu. Nízka pohľadová výška rámu spolu s krídlom len 118 mm spĺňa všetky estetické nároky. Týmto bluEvolution určuje trend nízkych (úzkych) a jasných tvarov, línií.

Viac informácií o profile SALAMANDER bluEvolution