image

Okenné kovanie AUBI


Rozšírený i3 systém je variabliný. Je jedno akú kombináciu pre vonkajšie, stredové a vnútorné tesnenie použijete, vždy dosiahnete perfektný výsledok zodpovedajúci požiadavnkám na kvalitné utesnenie propijovacej špáry!- Desaťročná garancia na funkciu pripájacej špáry
- Vďaka úsporám energie návratnosť investície ešte   počas trvania záruky
- Výrazné zníženie hladiny hluku
- Zabránenie prieniku vlhkosti a vzniku plesní


           Okenný tesniaci systém bol ako kompletný systém v praxi odskúšaný nezávyslým a renomovaným ift v Roseinheime / inštitút pre okennú techniku /. Pri skúške v extrémnych podmienkach bola prvý krát testovaná súhra jednotlivých komponentov v zabudovanom stave a vyhodnotená ako celkový systém. Ako užívateľ tak získavate najvyššiu možnú istotu.

Vonkajšie tesnenie:
- illbruck Okenné flexfólie Exteriér
- illbruck illmod 600
- illbruck Okenné fólie Exteriér
- tesnosť proti dažďu, paropriepustnosť

Stredové tesnenie:
- 1K Pištoľová pena
- tepelná a zvuková izolácia

Vnútorné tesnenie:
- illbruck Okenné flexfólie Interiér
- illbruck Okenné fólie Interiér
- illbruck Okenná butylová fólia
- Perenator FA 101 silikón pre okná a špáry
- vzduchotesnosť a parotesnosť